Uređivač vizit karte - prednja strana

Kompanija

Ime i prezime

Adresa

Poštanski broj / Grad

Telefon

Mobilni / Fax

Prednja strana

Uređivač vizit karte - zadnja strana

Kompanija

Ime i prezime

Adresa

Poštanski broj / Grad

Telefon

Mobilni / Fax

Zadnja strana