Uređivač vizit karte - prednja strana

Kompanija

Ime i prezime

Titula / Zvanje

Adresa

Poštanski broj / Grad

Telefon

Prednja strana

Uređivač vizit karte - zadnja strana

Kompanija

Ime i prezime

Titula / Zvanje

Adresa

Poštanski broj / Grad

Telefon

Zadnja strana