Dizajn nove vizit karte

Unesi u polja željeni tekst za vizit kartu

Dugmetom [+] dodaj još polja, dugmetom [-] ukloni višak polja

Dodaj željene slike i logotip

Dugmetom [+] dodaj još polja, dugmetom [-] ukloni višak polja

Izaberi fajl
Izaberi fajl

Opcije dizajna

Unesi nekoliko boja, odvoj ih zapetama
Opiši u nekoliko rečenica, što jasnije i preciznije, kakvu vizit kartu želiš.
Preostalo karaktera: 2500

Kontakt informacije

Kalkulator cene

Izračunaj cenu svojih vizit karti u zavisnosti od tiraža, štampe, dorade i dostave