NAPOMENA

Korišćenje Uređivača vizit karti omogućeno je samo putem desktop računara i laptopa! Nazad

Uređivač vizit karte - prednja strana

Ime i prezime

Titula / Zvanje

Adresa

Telefon

Mobilni / Fax

Email

Web adresa

Prednja strana

Uređivač vizit karte - zadnja strana

Ime i prezime

Titula / Zvanje

Adresa

Telefon

Mobilni / Fax

Email

Web adresa

Zadnja strana