Uređivač vizit karte - prednja strana

Kompanija

Slogan / Opis

Ime i prezime

Titula / Zvanje

Adresa

Poštanski broj / Grad

Telefon

Mobilni / Fax

Email

Web adresa

Prednja strana

Uređivač vizit karte - zadnja strana

Kompanija

Slogan / Opis

Ime i prezime

Titula / Zvanje

Adresa

Poštanski broj / Grad

Telefon

Mobilni / Fax

Email

Web adresa

Zadnja strana