Uređivač vizit karte - prednja strana

Kompanija

Slogan / Opis

Ime i prezime

Titula / Zvanje

Adresa

Poštanski broj / Grad

Telefon

Mobilni / Fax

Email

Prednja
strana

Uređivač vizit karte - zadnja strana

Kompanija

Slogan / Opis

Ime i prezime

Titula / Zvanje

Adresa

Poštanski broj / Grad

Telefon

Mobilni / Fax

Email

Zadnja
strana