NAPOMENA

Korišćenje Uređivača vizit karti omogućeno je samo putem desktop računara i laptopa! Nazad

Uređivač vizit karte - prednja strana

Slogan / Opis

Ime i prezime

Adresa

Email

Mobilni / Fax

Telefon

Prednja strana

Uređivač vizit karte - zadnja strana

Slogan / Opis

Ime i prezime

Adresa

Email

Mobilni / Fax

Telefon

Zadnja strana